پنجشنبه , 7 مرداد 1400 - 4:19 بعد از ظهر

هیئت رئیسه

محمد حسن رستمیان

ریاست انجمن جوجیتسو جمهوری اسلامی ایران

سید امیر خوشبین

نایب رئیس انجمن جوجیتسو جمهوری اسلامی ایران

فرزانه جعفرزادگان

نائب رئیس بانوان انجمن جوجیتسو جمهوری اسلامی ایران

نسترن مردانی

دبیر انجمن جوجیتسو جمهوری اسلامی ایران

علی آیینه درخشان

عضو هیئت رئیسه انجمن جوجیتسو جمهوری اسلامی ایران

محمدرضا نصیرنژاد

عضو هیئت رئیسه انجمن جوجیتسو جمهوری اسلامی ایران