دوشنبه , 29 شهریور 1400 - 11:14 قبل از ظهر
تیتر خبرها

آئین نامه ها و قوانین

آیین نامه کمیته داوران انجمن جوجیتسو JJIF جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه دوره های کوتاه مدت انجمن جوجیتسو JJIF جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه برگزاری مسابقات انجمن جوجیتسو JJIF جمهوری اسلامی ایران 1398

قوانین داوری سیستم فایت

موارد آزمون ارتقای کمربند جوجیتسو