چهارشنبه , 10 آذر 1400 - 0:35 قبل از ظهر
تیتر خبرها

نوازا (جوجیتسو برزیلی) | newaza(bjj)

جیوجیتسو( نه وازا ) (Newaza)

همچنین به عنوان جوجیتسوی برزیلی (bjj) شناخته می شود.

نه وازا (تکنیک زمینی یا در خاک ) یکی از اصلی ترین پایه های جیوجیتسو (و جودو) است. میراث فنی مهم آن تا حد کارآیی بزرگ و ارزش آموزشی آن را اندازه گیری می کند. در برنامه رسمی مسابقات جیوجیتسو، نه وازا JJIF ، Jiu-Jitsu (Ne-Waza) یک رشته جدید از سال 2010 است که در بازی های جهانی 2013 برای اولین بار در دو گروه (مردان – 85 کیلوگرم و زنان – 70 کیلوگرم) برگزار شده است.

مبارزه دو حریف از موقعیت ایستاده شروع می شود. ضربات دست و پا مجاز نیست.
پس از شروع مبارزه، داور فقط در لحظات حساس دستور وقفه می دهد ، بنابراین به طور معمول قسمت اصلی مبارزه بر روی زمین انجام می شود. هدف این است که با تسلیم با قفل در مفاصل یا خفقان برنده شوید. در مدت زمان ۶ دقیقه امکان کسب امتیاز برای پرتاب و زمین زدن، کنترل موقعیت ها و اقداماتی وجود دارد که به شما در مبارزه برتری می دهد. ( طبق امتیاز های موجود در کتاب قوانین داوری نه وازا)

جیو-جیتسو (Ne-Waza) بسیار تاکتیکی است و گاهی اوقات به عنوان بازی شطرنج هنرهای رزمی توصیف می شود.

از سال ۲۰۱۴ این مسابقات در ۱۰ تقسیم بندی وزنی برگزار می شود:
آقایان : -۵۶ کیلوگرم ، -۶۲ کیلوگرم ، -۶۹ کیلوگرم ، -۷۷ کیلوگرم ، -۸۵ کیلوگرم ، -۹۴ کیلوگرم ، + ۹۴ کیلوگرم
بانوان : -۴۹ کیلوگرم ، -۵۵ کیلوگرم ، -۶۲ کیلوگرم ، -۷۰ کیلوگرم ، + ۷۰ کیلوگرم

در سال ۲۰۱۹ تعداد دسته های بانوان به شرح ذیل افزایش یافت:
بانوان : -۴۵ کیلوگرم ؛ -۴۸ کیلوگرم -۵۲ کیلوگرم -۵۷ کیلوگرم -۶۳ کیلوگرم -۷۰ کیلوگرم + ۷۰ کیلوگرم