چهارشنبه , 10 آذر 1400 - 0:35 قبل از ظهر
تیتر خبرها

فایت (مبارزه) | Fighting

سیستم مبارزه فایت / fighting system

با رویکردی متفاوت ، سیستم مبارزات در یک مبارزه ۳ دقیقه ای میان ورزشکاران تیم های مقابل برگزارمی شود. این سیستم با توجه به وزن و جنسیت در ۱۲ دسته تقسیم می شود (دسته های آقایان: -۵۶ کیلوگرم ، -۶۲ کیلوگرم ، -۶۹ کیلوگرم ، -۷۷ کیلوگرم ، -۸۵ کیلوگرم ، -۹۴ کیلوگرم ، + ۹۴ کیلوگرم ؛
بانوان: -۴۹ کیلوگرم ، -۵۵ کیلوگرم ، -۶۲ کیلوگرم ، – ۷۰ کیلوگرم ، + ۷۰ کیلوگرم).

مبارزه به سه پارت تقسیم شده است:

پارت اول : رقبا در حالت ایستاده با تکنیک های کنترلی ضربات دست و پا درگیر می کند و شروع میشود
پس از گرفتن ورزشکاران با گارد گیری ، مبارزه وارد پارت دوم می شود و ضربات دست و پا دیگر مجاز نیستند. رقبا سعی می کنند با تکنیک های مختلف پرتابی یکدیگر را زمین بزنند .
امتیازها با توجه به اینکه تکنیک ها کامل و یا با دفاع و بطور ناقص اجرا شده است . ارزیابی می شوند و اعلام میشوند .
پس از فرود آمدن ورزشکاران روی تاتامی (تشک مسابقه) ، مسابقه وارد پارت سوم خود می شود. در اینجا نکاتی برای تکنیک های کنترل کامل حریف در خاک ( اوسای کومی) ، شیمه کنترل شده یا قفل مفاصل بدن آورده شده است که حریف را به تسلیم در می آورد. برنده رقیبی است که بیشترین امتیاز را در طول مبارزه کسب کرده یا “یک تکنیک کامل را در هر سه پارت” که منجر به اخذ ایپون شده و با کلمه فول ایپون اعلام میشود مشخص میکنند .
در این صورت مبارزه قبل از پایان زمان پایان خواهد یافت. این نوع مسابقات به زمان ، چابکی ، قدرت و استقامت نیاز دارد

امتیازات و پنالتی ها باید توسط اکثر داوران داده شود.

 • الف. نکات زیر را می توان در پارت ۱ ذکر کرد:

(ضربات مشت ، ضربات و ضربات باید با استفاده از Hikite / Hikiashi ، با تعادل و کنترل خوب اعمال شود)

 1.  مشت ، ضربه یاضربه پا بدون دفاع = ( ۲ امتیاز ایپون )
 2.  مشت ، ضربه یا ضربه پا تا حدی دفاع شده (وزاری ، ۱ امتیاز)
 • ب .نکات زیر را می توان در قسمت ۲ بیان کرد:

(پرتاب ، پایین آوردن ، قفل کردن و خفه کردن)

 1. شیمه و قفل مفاصل منجر به تسلیم حریف ( ۲امتیاز . ایپون )
 2.  یک پرتاب یا زمین خوردن کامل(۲ امتیاز . ایپون)
 3.  یک پرتاب یا زمین خوردن کامل نیست(وزاری ، ۱ امتیاز)
 • ج نکات زیر را می توان در قسمت ۳ بیان کرد:

(تکنیک های کنترلی یا اوسای کومی ، قفل و شیمه)

 1.  شیمه و قفل با ضربه زدن (ایپون + وازاری = ۳ امتیاز)
 2.  کنترل اوسای کومی در طی 15 ثانیه با عنوان “Osae-komi” اعلام می شود . ( ایپون . ۲ امتیاز)
 3.  اوسای کومی در طی 10 تا ۱۴ ثانیه با عنوان “Osae-komi” اعلام می شود. (وزاری ، 1 امتیاز)

مجازات ها و اعمال ممنوع طبق قوانین مندرج در کتاب قوانین داوری فایت سیستم اعطا می‌شود.